ProLamda

Yeni Nesil Yalıtım Sıvası

İç Cephe Yalıtımı

İç cephe yalıtımı, iç cephe izolasyonu veya iç cephe mantolama diye ifade edilen yalıtım ihtiyaçlarının; yapıların iç duvar üzerine uygulanacak ısı, nem, ses ve yangın yalıtımı için; aynı anda ve tek seferde bütün yalıtım ihtiyaçlarını karşılayan ProLamda; kimyasında bor ve pelit olan uygun, estetik, kolay ve düşük bütçeli çözüm üreten yeni nesil yalıtım sıvasıdır.

Dış Cephe Yalıtımı

Bina ve yapıların dış cephe yalıtımı, dış cephe izolasyonu veya dış cephe mantolama işlemlerini tek seferde ve aynı anda ısı yalıtımı, ses yalıtımı, nem yalıtımı ve yangın yalıtımı çözümlerini bir arada sunan ProLamda; muhtevasında bor ve pelit karışımı olan estetik görünümlü, kolay uygulanabilen ve düşük bütçeli yeni nesil yalıtım sıvasıdır.

Isı yalıtımı, ev, bina, ofis ve işyeri gibi yapıların dış ortam ile iç ortam arasındaki termal temas ve/ya ışınım etkisi aralığındaki duvar, cephe, cam vs gibi nesneler arasındaki ısı transferlerinin azalması olarak tanımlanabilir.

Isı yalıtımı özelliği bulunan ProLamda; farklı (duvar, cephe veya seperatör gibi) nesneler  arasındaki termal enerji aktarımını en aza indirger. Özel olarak tasarlanmış muhteviyatı, yöntemleri ve üretim süreçleri ile iç cephe ısı yalıtımı ve dış ısı cephe yalıtımı sağlamaktadır.

Prolamda’nın teknik bilgi föyünde yalıtım kapasitesi (termal iletkenliğinin tersi), direnç değeri, ürün yoğunluğu ve özgül ısı kapasitesi değerlerini inceleyebilirsiniz.

Ses yalıtımı, kinetik haldeki sesin (titreşim halinde bulunan ses enerjisinin) dalgalar halinde nesneler arasında alansal değişimini en aza indirgeme sürecine denmektedir. İnşaat sektöründe de dış ortamdan iç ortama sesin (rahatsız edici, gürültüye sebep verici ve yaşam konfor düzeyini olumsuz etkileyen makul olmayan ses kirliliğinin) geçişlerini engellemek amacıyla ısı yalıtımı teknikleri kullanılmaktadır.

Ses yalıtımı özelliği bulunan ProLamda; yapıların duvar ve diğer ses geçişlerini minimize eden bir özelliğe sahiptir. ProLamda’nın iç cephe ses yalıtımı ve dış cephe ses yalıtımı ihtyiaçlarını üretim proseslerinde teknik çalışmalar sonucu kullanıcı için konforlu yaşam sunacak şekilde çözüm ürettiği yapılan testlerle kayıt altına alınmıştır. Teknik bilgi föyünde daha detaylı olarak incelenebilir.

Nem yalıtımı; inşaat sektöründe su yalıtımı, rutubet yalıtımı ve duvar kusması/kabarması önleme olarak isimlendirilmektedir. Nem yalıtımı teknik olarak suyun temas ettiği duvar, taş, boya, ahşap gibi nesnelerin mevcut yapısını bozup hacimsel olarak büyümesine sebep vermesiyle kullanıldığı alanın yapısal ve fonksiyonel dengesini bozması sürecini önleme çalışmaları olarak adlandırılmasıdır.

Nem yalıtımı, su yalıtımı veya rutubet yalıtımı özelliği bulunan ProLamda; içeriğindeki malzeme karşımı sayesinde (doğaya ve canlılara zarar vermeden) iç cephe nem yalıtımı ve dış cephe nem yalıtımı sağlamaktadır. ProLamda teknik bilgi föyü sayfamızdan daha detaylı olarak yalıtım teknik özelliklerini inceleyebilirsiniz.

Yangın Yalıtımı, diğer bir ifade ile de yangın izolasyonu, yanma reaksiyonuna konu olacak alanın; yanma ve tutuşma sıcaklıklarına ulaşmasını geciktirecek teknik çalışmalar yapmaktır diyebiliriz. Yapı ve binalar iki türlü malzeme kaynaklı yanma tehdidi altındadır:

  • Birincisi, yapıların inşaat ve yapımında kullanılan (harç, sıva, tuğla, boya vs gibi) malzemelerin içeriğinin yanıcı veya yakıcı olmasıdır. Yeni yapılan veya tadilat edilen bina ve yapılarda yanma ve yakıcı olma özelliği olan maddeler yerine yanmaz veya yanma/tutuşma sıcaklığı çok yüksek olan maddeler kullanılması yangın izolasyonu için önemlidir.
  • İkincisi ise, binanın kullanım esnasında ilgili alanda yer alan günlük hayatta kullandığımız malzemelerin (örneğin; perde, koltuk, ahşap ürünler vs) yanma ve tutuşması sonucu bulunan alanda başlayacak yanma olaylarının olmasıdır. Bu tip durumlarda da yapılacak en iyi önlem yangın yönetmeliğine uygun bir şekilde yapıların yapılması ve kullanım esnasında da bunlara dikkat edilmesidir.

Yangın alarmları, yangın söndürme sistemleri ve yangın tahliye sistemlerinin aktif bir şekilde çalışıyor olması hayati önem taşımaktadır. Ayrıca mal ve maddi güvenlik içinde yangın durumlarında zararı en aza indirgemenin yöntemlerinden biri de dış cephe yangın yalıtımı (dış cephe yangın izolasyonu) ve iç cephe yangın yalıtımı (iç cephe yangın izolasyonu) yaparak yanıcı ve yakıcı maddelerin teması, reaksiyonu ve tehdidi gibi durumlarda riski minimize etmiş oluruz. Dış cephe yalıtım ile dışarıdan gelecek tehlikeleri minimize ederken, iç cephe yalıtımı ile de içerdeki bölmeler arası riski minimize etmiş oluyoruz.

Yangın yalıtımı özelliği bulunan ProLamda Yeni Nesil Yalıtım Sıvası, yapı ve inşaatların yangın izolasyonu süreçlerinde maliyet açısından uygun ve çözüm olarak makul bir seçenektir.

Yeni Nesil Yalıtım Sıvası

ProLamda Nedir?

ProLamda; hem iç cephe yalıtımı hem de dış cephe yalıtımı konusunda ısı yalıtımı, ses yalıtımı, nem yalıtımı ve yangın yalıtımı özelliği olan bir üründür. Prolamda yeni nesil yalıtım sıvası; toz halindeki ürün malzemesinin sıvılaştırılarak harca dönüştürülüp püskürtme pompası veya mala gibi aletlerle duvar ve uygulama sahalarında kullanılır.

ProLamda

Teknik Bilgi Föyü

ProLamda sıva gibi uygulanabilen yalıtım malzemesinin ürün tanımı, ürün kullanım yerleri, uygulama özellikleri ve teknik özellikleri hakkında bilgi almak için teknik bil föyü sayfamızı inceleyebilirsiniz.